Strona główna

Katedra

Katedra Systemów Sterowania i Systemów Decyzyjnych powstała dnia 1 stycznia 2013 roku na bazie Katedry Systemów Sterowania i Elektroniki kierowanej przez prof. dra hab. inż. Krzysztofa Latawca. Obecnie w Katedrze zatrudnionych jest czterech profesorów tytularnych, jeden doktor habilitowany profesor Politechniki Opolskiej, pięciu adiunktów, dwóch asystentów oraz dwóch pracowników inżynieryjno-technicznych, naukowo-technicznych.

Działalność naukowo-badawcza Katedry ukierunkowana jest na wiele aspektów. Do wiodących kierunków badawczych należy zaliczyć problematykę analizy i syntezy odpornych układów (wielowymiarowego) sterowania predykcyjnego i adaptacyjnego. Zadania aplikacyjne z tego zakresu realizowane są na rzeczywistych urządzeniach modelowych firm Inteco, Mitsubishi oraz Festo. Obok działalności Katedry związanej z systemami sterowania duży nacisk kładziony jest na prace dotyczące analizy i syntezy układów dynamicznych ułamkowego rzędu oraz układów dynamicznych o parametrach rozłożonych typu hiperbolicznego. Z kolei eksploracja niestandardowych metod i algorytmów przejawia się w trzech obszarach poznawczych obejmujących problematykę sterowania rozmytego układami hybrydowymi, zadania pomiaru impedancji oraz tematykę interfejsów mózg-komputer. Pozostała część działalności badawczej prowadzonej w Katedrze zorientowana jest między innymi na zagadnienia projektowania systemów sterowania w problematyce Fault-Tolerant Control Systems.

W ramach tak zakrojonej działalności naukowo-badawczej prowadzone są obecnie cztery prace habilitacyjne oraz trzy prace doktorskie. Pracownicy Katedry publikują w czołowych periodykach tematycznie związanych z automatyką (International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Bulletin of the Polish Academy of Sciences -Technical Sciences, Control and Cybernetics, Mathematical Problems in Engineering, Archives of Control Sciences, Systems Science), głoszą referaty na prestiżowych konferencjach (International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Krajowa Konferencja Automatyki, International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision, International Conference on Systems Engineering), ich prace stanowią rozdziały książek tematycznych.

Współpraca z przemysłem prowadzona jest głównie na płaszczyźnie opiniowania przedsięwzięć służących rozwojowi rodzimej gospodarki. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: Oferta. Kierownikiem Katedry Systemów Sterowania i Systemów Decyzyjnych jest dr hab. inż. Wojciech Hunek, profesor Politechniki Opolskiej.