Strona główna

Prof. dr hab. inż. Ryszard Rojek

Ryszard RojekProf. dr hab. inż. Ryszard Rojek

Uzyskane stopnie naukowe: dr inż. na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Elektrotechniki (1975), habilitacja – dr hab. Inż. na Państwowym Uniwersytecie w Sankt Petersburgu, Wydział Automatyki i Techniki Komputerowej (1988); dyscyplina naukowa: automatyka i robotyka; tytuł naukowy: profesor, nauki techniczne, nadany przez Prezydenta RP (2007). Pracą zawodową związany z Opolską Uczelnią od 1966 r. Działalność naukowo-badawcza obejmuje problematykę: modelowania procesów i systemów, zastosowań metod sztucznej inteligencji i układów programowalnych w automatyce oraz zaawansowanych metod sterowania procesami przemysłowymi.

Dorobek naukowy obejmuje ponad 150 prac, w tym 3 monografie, 1 rozprawę w języku obcym, 80 publikacji naukowych, 1 patent. Jest również autorem i współautorem 13 skryptów, podręcznika dydaktycznego i pomocy dydaktycznych. Wypromował 5 doktorantów, a dwa kolejne przewody są w końcowej fazie realizacji. Opiniował również wnioski profesorskie – do tytułu i na stanowiska, rozprawy doktorskie, a także wydawnictwa książkowe, podręczniki akademickie i skrypty. Uczestniczył również w procesach komisji habilitacyjnych. Wypromował ponad 150 dyplomantów – magistrów i inżynierów na kierunkach automatyka i robotyka oraz informatyka. Uczestniczył również w realizacji projektów badawczych finansowanych centralnie przez KBN i kierował wieloletnimi pracami statutowymi.

Ryszard Rojek jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych, w tym m. in. Komitetu Automatyki i Robotyki, PAN (2006-2016), Komisji Metrologii Oddziału Katowickiego PAN, POLSPAR-u, PTETiS, SEP, Techniki Sensorycznej oraz Międzynarodowej Akademii Technologii i Inżynierii. Był również Przewodniczącym Komitetów Organizacyjnych: XIII Krajowej Konferencji Automatyki (Opole, 1999), XI Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Automatyki i Informatyki (Opole, 2001), uroczystości nadania tytułu Doctora Honoris Causa Profesorowi Tadeuszowi Kaczorkowi przez Politechnikę Opolską – opracował i wygłosił uroczystą laudację (Opole, 2009). W Opolskiej Uczelni sprawował wiele funkcji organizacyjnych, w tym m. in. Kierownika Pracowni Automatyki, Kierownika Katedry Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Dyrektora Instytutu Automatyki i Informatyki, którym kierował. W latach (1976-2008) pełnił trzykrotnie funkcję Dziekana oraz sześciokrotnie Prodziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Uzyskane wyróżnienia: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi (1982, 1986), Medal Edukacji Narodowej (2002), Odznaka Zasłużony dla Opolszczyzny (2001), nagroda Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji na Śląsku Opolskim (2000) oraz nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki: zespołową II stopnia (1981) i indywidualną III stopnia (1988).  

Wróć do Kadra naukowa